Lääketieteen ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista

 

Terveydenhuoltoala, jota toisinaan saatetaan kutsua myös nimillä terveysala tai lääketieteen ala, keskittyy ihmisten terveyteen. Se koostuu eri osa-alueista, joiden tavoitteena on tuottaa ja kehittää sekä parantavia että ennaltaehkäiseviä tuotteita ja palveluita potilaille, jotka tarvitsevat apua tavalla tai toisella terveydentilansa kohentamiseen. Lääketieteen ala on yksi maailman merkittävimmistä aloista ja tämän lisäksi myös yksi tällä hetkellä nopeiten kasvavista aloista. Suurimmassa osassa kehittyneitä maita lääketieteen ala hallitsee noin kymmentä prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Terveydenhoidolla voi maasta riippuen olla hyvinkin merkittävä rooli maan talouskasvossa ja yleisessä hyvinvoinnissa.

Terveydenhuolto on ala, joka on kokenut valtavia muutoksia viime vuosien saatossa. Muun muassa teknologia mahdollistaa monenlaiset uudet toimintatavat, joihin vielä kymmenen vuotta sitten ei olisi ollut edellytyksiä. Myös kuluttajakeskeisyys ottaa jatkuvasti jalansijaa myös terveydenhuoltoalalla. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden osuus on pienentynyt sitä mukaa kuin kaupalliset lääkealan firmat ovat olleet kasvussa. Muun muassa lääkkeiden hinnat ovat olleet jatkuvassa nousussa. Farmasia-alalla eli lääkealalla pyritään jatkuvasti löytämään uusia parannuskeinoja ja kehittämään sekä tuottamaan sellaisia lääkkeitä, joita voidaan käyttää terveydenhoidossa. Lääkealan yritykset voivat keskittyä joko yleisesti lääkkeisiin ja markkinoida niitä ilman mitään erityistä brändiä, mutta lisäksi on paljon sellaisia farmasia-alan yrityksiä, joilla on vahva brändi. Suomessa muun muassa Orion on erinomainen esimerkki hyvin voimakkaasta brändistä, jonka tuntevat monet.

Erityisen mielenkiintoisia mahdollisuuksia ovat tuoneet esimerkiksi erilaiset etäpalvelut kuten etäterveydenhoito ja etänä tapahtuva mittaus ja monitorointi. Moni esimerkiksi haluaisi mielellään saada lääkäripalveluita kotoa käsin etänä sen sijaan, että täytyisi lähteä sairaana terveyskeskukseen tai sairaalaan, jos vaiva ei ole häiritsevä. Myös lääkealalla käydään jatkuvasti kovaa kilpailua, jossa ei pärjää, mikäli ei pysyttele mukana teknologian muutosten harjalla. Terveydenhoitoala ei siinä mielessä poikkea mistään muusta alasta. Pienempien firmojen on mukauduttava muutoksiin, sillä muussa tapauksessa vaarana on se, että Amazonin ja Googlen kaltaiset megayhtiöt haukkaavat ahnaasti oman osansa markkinoista.