Kemianteollisuuden tilausten määrä kasvussa

Teollisuus sai kaiken kaikkiaan vuoden 2018 syyskuussa 5,2 % enemmän uusia tilauksia kuin vuotta aikaisemmin. Kasvua nähtiin kaikilla teollisuuden toimialoilla, mutta suurinta kasvua nähtiin kemianteollisuuden alalla. Kemianteollisuus sai 20 % viime vuotta enemmän tilauksia.

Kemianteollisuudella tarkoitetaan teollisuudenalaa, joka jalostaa ja muuntaa kemiallisia yhdisteitä toisiksi kemiallisten reaktioiden kautta. Osa kemianteollisuuden kautta valmistetuista tuotteista on muilla teollisuuden aloilla käytettäviä raaka-aineita, kun taas osa on valmiita lopputuotteita. Kemianteollisuuden aloja ovat muun muassa öljynjalostus, maatalouskemikaalien valmistus, lääkeaineteollisuus, maaliteollisuus ja muoviteollisuus. Yleensä kemianteollisuus on ison mittakaavan teollisuutta. Alalla on kuitenkin jonkin verran myös pienemmän volyymin tuotantoa.

Tunnettuja kemianteollisuuden alalla toimivia yrityksiä ovat muun muassa öljynjalostaja Neste, muovivalmistaja Borealis Polymer, rengasvalmistaja Nokia ja maalitehdas Tikkurila. Kemianteollisuuden alan alle mahtuu siis hyvin monenlaisia yrityksiä.

Kemianteollisuus työllistää Suomessa tällä hetkellä lähes 34 000 työntekijää. Sen lisäksi, että kemianteollisuus luo toki työpaikkoja itse alalle, se luo työpaikkoja myös muualle talouteen. Esimerkiksi 3 kemianteollisuuden alan työpaikkaa luo 4 työpaikkaa palvelualalle. Kemianteollisuudella on myös muita positiivisia vaikutuksia Suomen taloudelle. Se nimittäin tuo lähes 10 miljardin arvonlisän Suomeen vuosittain. Lisäksi ala tuo Suomeen vuosittain yli 3 miljardin verokertymän.

Kemianteollisuuden ala on myös yksi aloista, joka pystyy vaikuttamaan merkittävästi ympäristön tulevaisuuteen. Kemian avulla on mahdollista keksiä keinoja esimerkiksi polttoaineisiin ja energiantuotantoon liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kemianteollisuus pyrkii etsimään keinoja siihen, että kasvihuonepäästöjä voitaisiin käyttää raaka-aineena.

Millaisia osaajia kemianteollisuudessa tarvitaan?

Kemianteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat tällä hetkellä hyvin valoisat ja alalla tarvitaan monenlaisia osaajia. Alalle suuntaaminen on siis varsin varteenotettava vaihtoehto. Yli puolella kemianteollisuuden työllistämistä 34 000 henkilöstä on joko teknillinen tai luonnontieteellinen koulutus. Noin 43 % alalla tulevista työntekijöistä rekrytoidaan ammatillisen koulutuksen suorittaneista, 27 % AMK-tutkinnon suorittaneista ja 30 % yliopistotutkinnon suorittaneista. Kemianteollisuuden alalla toimiville yrityksille keskeisiä koulutuslinjoja ovat muun muassa laboratorioalan, prosessiteollisuuden sekä muovi- ja kumitekniikan perustutkinnot.

Jos sinulla on jo aiempi korkeakoulututkinto käytynä ja tämän myötä opintotuet käytetty, saattaa opintojen rahoitus muodostua ongelmaksi. Nykyään monet opinnot voi onneksi suorittaa monimuoto-opintoina, jolloin työssäkäynti opintojen ohessa onnistuu helposti. Opintojen rahoittamiseen on toki muitakin vaihtoehtoja muun muassa erilaisista tuista lainaan. Jos harkitset lainan ottamista opintojen rahoittamiseksi, kannattaa tutustua esimerkiksi sivustoon https://www.freedomrahoitus.fi/, jossa pääset kilpailuttamaan eri rahoituslaitosten lainoja.

Jos kemianteollisuuden alalle mielii yliopiston kautta, tällöin kannattaa suunnata opiskelemaan luonnontieteiden tai tekniikan alaa. Luonnontieteistä alalle keskeisiä koulutusaloja ovat kemia, biokemia, kemian aineenopettajan koulutus, molekyylibiotieteet ja elintarviketieteet. Tekniikan alalta keskeisiä koulutusaloja taas ovat kemiantekniikka, prosessitekniikka, biotekniikka, ympäristötekniikka, energiatekniikka ja bioinformatiikko. Luonnontieteiden alaa voi opiskella Oulun, Helsingin, Tampereen, Joensuun, Turun, Jyväskylän ja Kuopion yliopistoissa, joten koulutustarjontaa on saatavilla lähes ympäri Suomen. Tekniikan alaa taas voi opiskella Lappeenrannan, Tampereen ja Oulun yliopistossa sekä Aalto yliopistossa.

Ammattikorkeakoulussa varteenotettavia aloja kemianteollisuuden alalle pyrkiville ovat prosessi- ja materiaalitekniikan insinööri, laboratorioanalyytikkö ja ympäristösuunnittelija. Ensinnä mainittua alaa voi opiskella useissa ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen. Laboratorioanalyytikoksi voi opiskella Metropolian ja Tampereen ammattikorkeakouluissa ja ympöristösuunnittelijaksi taas Hämeen ammattikorkeakoulussa ja XAMKissa.