Suomen rikas maaperä luo pohjan kaivosteollisuudelle

 

Kaivosteollisuus pitää sisällään suuria mahdollisuuksia. Maassamme toimii yli 200 yritystä, jotka tarjoavat tuotteita, palveluita ja konsultaatiota kaivosteollisuudessa. Suomi kuuluukin niihin maihin, joihin virtaa sijoituspääomaa varsin suuria summia myös ulkomailta kaivostoimintaan. Tästä on kiittäminen oikeanlaista maaperää, pitkiä perinteitä kaivosteollisuudessa sekä tehokasta tiedonhallintaa ja monipuolista palvelutarjontaa alan yrityksille. Maassamme on harjoitettu kaivostoimintaa jo 1500-luvulta saakka. Tällä hetkellä Suomessa kaivostoiminta keskittyy pääasiassa kultaan, platinaan, muihin metalleihin kuten sinkkiin ja kupariin sekä teollisiin mineraaleihin. Suomi on kaikin puolin maaperältään rikas ja tietyiltä osin myös ainutlaatuinen. Tiesitkö esimerkiksi sitä, että kaikista Euroopan maista nimenomaan Suomessa tuotetaan ainoana maana merkittävästi fosforia?

Suomesta puoleensavetävän sijoituskohteen kaivosteollisuuden osalta tekee poliittinen vakaus sekä äärimmäisen kehittynyt infrastruktuuri, jonka ansiosta asioiden voi olettaa toimivan niin kuin sovitaan. Turvallisuus ja yleinen selkeys ovat asioita, joita yhä useampi sijoittaja ja yritys arvostavat nykyään. Myöskään osaavan työvoiman hankkiminen ei ole Suomessa haastavaa, sillä koulutuksen taso on korkea ja tarjolla on runsaasti työvoimaa. Tiettyjä haasteita saattavat tuoda esimerkiksi erilaiset ympäristöön liittyvät säädökset ja vaatimukset, joiden kautta pyritään minimoimaan teollisuuden aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle, kuten esimerkiksi ilman saastumista. Teknologian kehitystä ja insinöörien tietotaitoa onkin maamme kaivosteollisuudessa hyödynnetty jo siinä määrin, että Suomea pidetään yhtenä vihreimmistä kaivosteollisuusmaista. Suomea pidetään kaivosteollisuuden mallimaana monellakin tapaa.