Meriteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat valoisat

Meriteollisuus jatkaa kiihtyvää kasvuaan ja tuo suomalaisille mukanaan työtä ja hyvinvointia. Turun telakan työntekijöille on luvassa työntäytteisiä aikoja vuosiksi eteenpäin, ja jatkuvasta tilausvyörystä selviäminen vaatii telakan työntekijöiltä taitoa, pitkiä työpäiviä ja sitoutumista työprojekteihin. Kukaan ei valita, sillä ala on ympäri maailman hyvässä nousussa ja sille koulutetaan vuosittain lisää uusia työntekijöitä. Toimitusajat, työn ja materiaalien laatu ja työn hinta ovat tärkeitä kilpailutekijöitä Turun telakalle verrattuna telakoihin muualla maailmassa. On selvää, että uusista laiva- ja risteilijätilauksista ollaan kiinnostuneita ympäri maailman, mutta erityisen kiitollisia meriteollisuuden kasvusta ollaan Suomessa, jossa työpaikkoja on tarjolla paljon, mutta työntekijöitä ei alalle juurikaan palkata. Erityisen kiinnostuneena telakoilla odotetaan Kiinasta tulevia mahdollisia risteilytilauksia, koska risteilykauppa ympäri maailmaa käy jatkuvasti erittäin kuumana.

Meriteollisuus – tulevaisuuden suuri työnantaja

laivanrakennus on merkittävä työllistäjä erityisesti Lounais-Suomessa, ja meriteollisuuteen kuuluvat satamat, satamaoperaattorit, varustamot ja kaikki julkisen sektorin puoli merivoimineen. Meriteollisuus on yhdessä logistiikan ja autoteollisuuden kanssa vahva työnantaja varsinais-Suomen alueella. Meriteollisuuden osaavia ammattilaisia koulutetaan jatkuvasti niin Suomessa kuin koko maailmalla, ja työpaikoista ei liene pulaa lähitulevaisuudessakaan. On laskettu, että meriteollisuus yrityksineen työllistää noin 30 000 suomalaista. Hitsaajat, levysepät, laivanrakennusinsinöörit ovat ammattilaisia joita tarvitaan jatkuvasti ja lisäksi meriteollisuus työllistää niin logistiikka-alan kuin myös muiden alojen ammattilaisia. Ei saa kuitenkaan unohtaa, että laivanrakennustyössä työskentelee päivittäin mukana paljo myös markkinointi- ja toimistoalan ammattilaisia, terveydenhuollon työntekijöitä sekä ruokahuollosta vastaavia työntekijöitä. Osaavia ammattilaisia tullaan siis tarvitsemaan aina yhä suuremmissa määrin. Risteilijöiden lisäksi maailmalla arvostetaan myös suomalaisten osaamista jäänmurtajien saralla: yli 80 prosenttia liikkeellä olevista jäänmurtajista ovatkin suomalaisyritysten suunnittelemia. Suomalaisten itse rakentamia jäänmurtajia puolestaan on noin 60 prosenttia maailman jäänmurtajista.

Suomi rakentaa maailmankuuluja jäänmurtajia

Jäänmurtajien suunnittelun, tekniikan ja rakentamisen alalla Suomi on aina toiminut yhtenä maailman kärkimaista. Pohjolan pienestä maasta löytyy maailmankuulua osaamista, johon laivanrakennusalalla työskentelevät ovat tutustuneet. Helsingin telakka ja Viipurin telakka ovat tehneet hedelmällistä yhteistyötä, jonka uskotaan jatkuvan tiiviinä myös tulevina vuosina. Ilmasto-olosuhteiden vuoksi on luonnollista, että laivanrakennusteollisuus on aikanaan asettunut vahvasti Pohjolaan. Mahdollisista kasvihuoneilmiöiden vaikutuksista huolimatta, jäänmurtajateollisuuden uskotaan myös pysyvän Suomessa jatkossakin. Maailman arktiset alueet tulevat ainakin toistaiseksi tarvitsemaan jäänmurtajia. Niitä Suomi pienenä mutta osaavana maana tulee myös tulevaisuudessa toimittamaan. Meritekniikan koulutus Suomessa on huippuluokkaa, ja alalle hankkiutuu vuosittain paljon kaiken ikäisiä opiskelijoita. Espoon Otaniemessä sijaitsee Aalto-Yliopiston Insinööritieteiden Korkeakoulu ja lisäksi meritekniikan opintoja voi suorittaa niin Turun ammattikorkeakoulussa kuin myös Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Alan uskotaan olevan potentiaalinen vahva työllistäjä myös lähitulevaisuudessa ja sen ammattilaisia valmistuu Suomesta vuosittain. Niin kuin kuuluisat converse kengät sopivat moniin eri tilanteisiin ja asuihin, myös laivanrakennus luo ympärilleen työtä ja hyvinvointia eri alojen ammattilaisille!